Facultat de Belles Arts

Universitat de Barcelona

Pau Gargallo, 4

08028 Barcelona

Tel.: 934 034 060