Professors i becaris

Professors:
Rosa Agenjo
Teresa Blanch
Gemma Campo
Joaquim Chancho
Teresa González Gancedo
Antonia Heredero
Àlex Nogué
Pilar Palomer
Francesc Orenes
Alicia Vela
Antonia Vilà

Assignatura afí del Departament d'Escultura.
Professors:
Lluis Doñate, Albert Valera

Becaris d'investigació:
Marta Negre
Fina Padrós