Professors i becaris

Professors:
Teresa Blanch
Gemma Campo
Joaquim Chancho
Joan Descarga
Núria Flos
José Francisco García
Salvador García
Àlex Nogué
Pilar Palomer
Alicia Vela
Antonia Vilà

Assignatura afí del Departament de Disseny i Imatge.
Professora:
Anna Calvera

Becaris d'investigació:
Marta Negre
Fina Padrós