Propostes

Treballs digitals realitzats per ser visualitzats a la web, dirigit tant a l'equip d'investigadors como a la docència.

Alicia Vela | 16 x 16 | ?
Eloi Puig | 16x16 (versió 1)|
Eloi Puig | 16x16 (versió 2)|
Marta Negre | 16 x 16 |
Fina Padrós | 16 x 16 |


Alicia Vela | 16 x 16 | ?


Eloi Puig | 16x16 (versió 1)|


Eloi Puig | 16x16 (versió 2)|


Marta Negre | 16 x 16 |


Fina Padrós | 16 x 16 |