Revista Duetos


Duetos pretén incentivar la producció artística facilitant la seva difusió a través de la xarxa.

Aprofitant una aplicació oberta de la xarxa, anomenada Twiddla que permet el treball simultani de dos usuaris, aquests (Duetos) destinaran el seu objectiu en l'elaboració d'un resultat visual producte d'una metodologia comuna i pautada. Twiddla.com és una pàgina web que funciona com un canvas, en el qual diferents convidats poden intervenir a la vegada, acompanyats d'una finestra de xat.

Duets es recolza bàsicament en la idea de la col·laboració, però per evitar un atzar desmesurat es propiciarà una trobada o conversa prèvia dels dos participants per unificar objectius o definir una proposta o temàtica. D'aquesta manera la improvisació no serà l'única protagonista dels possibles resultats.

Els participants tenen tota llibertat tant en la selecció de la seva parella com en la manera de plantejar el treball en equip; fixant una data i una hora en què van treballar conjuntament, durant un temps determinat (màxim 20 minuts) i des del seu ordinador personal connectat a la xarxa. Aquestes condicions tenen la intenció d'integrar al projecte la noció de creació col · lectiva, destacant una importància particular al procés de gestació de la imatge i multiplicant les possibilitats creatives en sumar el treball de dues persones.

També ens interessa donar visibilitat al procés de creació-elaboració arxivant les diferents produccions generades com imatges estàtiques, així com el registre de tot el procés d'elaboració d'aquestes en vídeo. El resultat d'aquesta experiència queda arxivat a la pàgina web del projecte: www.duetos.net, i resumida en un pòster descarregable des del link de la mateixa pàgina.


www.duetos.net