Programa

L'Obra gràfica avui: De l'empremta gravada a la empremta digital II

Del 28 de juny al 3O de juliol de 1999

CURS DE POSTGRAU ORGANITZAT PELS TALLERS DE GRAVAT DEL DEPARTAMENT DE PINTURA DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS DE BARCELONA

El curs de postgrau "L'obra gràfica avui: de l'empremta gravada a l'empremta digital 2" és una aportació de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, al curs de postgrau europeu "PA&R. European Printmaking Art & Research" i, està interconnectat amb les següents institucions: École Nationale des Beaux-Arts, Bourges, França; Hoschule für Gestaltung, Offenbach am Main, Alemanya; Myndlista-og Handidaskóli íslands. The Icelandic College of Art and Crafts. Reykjavík, Islandia; Facultat de Belles Arts de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya; Winchester School of Art, University of Southampton, Winchester, Gran Bretanya.

Objectius i continguts del curs de postgrau

Actualment l'obra gràfica pren noves vies de resolució i es desplaça en altres indrets que no són només el cos del paper. Arxiu, col·lecció, llibre i exposició virtual són aspectes que les noves tecnologies possibiliten. Aquest nou marc crea l'accés a un món de simulacions interactives on cada ésser humà pot abocar la seva imaginació i condensar-la amb l'ús dels nous mitjans.
Conceptes com ara: l'originalitat, la simulació, la hibridació, la duplicació, l'edició, la còpia i l'autoria, són elements primordials en el fer gràfic que prenen major rellevància i es qüestionen de bell nou al relacionar-se amb l'art electrònic. Aprofundir en aquests elements que tenen una aparició constant en la nostra tasca artística constitueix el focus del nou programa.

Els objectius principals eren:

 • Continuar desenvolupant un marc de recerca entorn de l'art imprès i la tecnologia digital encetat en el curs anterior.
 • Copsar les interferències entre l'obra gràfica i l'art digital actual a través de la presència d'especialistes, artistes gràfics i artistes multimèdia.
 • Realització d'un projecte personal gaudint dels tallers de gravat com un itinerari obert.

Estructura del curs

1. Temes i debats

 • "Participació i interactivitat. Reflexions entorn de l'art electrònic".
  Claudia Giannetti, especialista en Media Art.
 • "La imatge digital: Allò nou ja fet?"
  Joan Urrios, artista.
 • "Tecnologies, àmbits i estratègies entorn de les accions interactives".
  Marcel·lí Antúnez, artista multimèdia.


2. Projectes digitals
• "Icons, Movies & Words". Presentació del mitjà digital com a diversificació de projectes: arxiu, llibre d'artista,
CD-ROM… Ricardo Echevarría, artista multimèdia.
• Aplicacions infogràfiques a projectes serigràfics, litogràfics i de fotogravat.

3. Tallers oberts
Producció d'obra en un entorn d'experimentació, amb la col·laboració dels professors: Eugènia Agustí, Dra. Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Eloi Puig, Dra. Antònia Vilà i Eva Vila.
Tallers de serigrafia, litografia, gravat i infografia.

sición virtual son aspectos que las nuevas tecnologías posibilitan. Este nuevo marco crea el acceso a un mundo de simulaciones interactivas donde cada ser humano puede abocar su imaginación y condensarla con el uso de los nuevos medios.
Conceptos como: la originalidad, la simulación, la hibridación, la duplicación, la edición, la copia y la autoría, son elementos primordiales en el hacer gráfico que toman mayor relevancia y se cuestionan de nuevo al relacionarse con el arte electrónico. Profundizar en estos elementos que tienen una aparición constante en nuestra labor artística constituyen el foco del nuevo programa.

Los objetivos principales son:

 • Continuar desarrollando un marco de investigación entorno al arte impreso y la tecnología digital abierto en el curso anterior.

 • Estudiar les interferencias entre la obra gráfica y el arte digital actual a través de la presencia de especialistas, artistas gráficos y artistas multimedia.

 • Realización de un proyecto personal disfrutando de los talleres de grabado como un itinerario abierto.

 
Estructura del curso

1. Temas y debates

 • "Participación y interactivitat. Reflexiones en torno al arte electrónico".
  Claudia Giannetti, especialista en Media Art.
 • "La imagen digital: Aquello nuevo ya hecho?"
  Joan Urrios, artista.
 • "Tecnologías, ámbitos y estrategias en torno a las acciones interactivas".
  Marcel·lí Antúnez, artista multimedia.


2. Proyectos digitales

 • "Icons, Movies & Words". Presentación del medio digital como diversificación de proyectos: arxivo, libro de artista, CD-ROM… Ricardo Echevarría, artista multimedia.
 • Aplicaciones infográficas a proyectos serigráficos, litográficos y de fotograbado.


3. Talleres abiertos
Producción de obra en un contexto de experimentación, con la colaboración de los profesores: Eugènia Agustí, Dra. Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Eloi Puig, Dra. Antònia Vilà y Eva Vila.
Talleres de serigrafía, litografía, grabado e infografía.