Projectes

 

IMARTE
2017-2019

Projecte Consolidat 

 

IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies (2017-2019 SGR 1182)
Modalitat del grup: GRC

Projecte consolidat
Universitat o Institució de recerca: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts

Coordinador/a del grup: Alicia Vela Cisneros
Investigador*s: Eloi Puig, Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Dra. Laura Barigorri, Dr. Carles Ameller, Dr. Abert Valera, Dra. Àngels Viladomiu, Dra. M. Mercè Casanovas, Dra. Cristina Pastó, Dr. Jordi Bielsa, Dr. Salvador Juanpere, Dr. Òscar Padilla, Dr. Javier Lozano, Dr.Joaquim Cantalozella, Dra. Marta Negre, Dr.Txuma Sánchez, Dra. Montse Carreño.

Col·laborador*s: Dra. Esther Moñivas, Dr. Ramón Sangüesa, Dr. Enrique martínez Leal, Dr. Víctor M. Ornelas Magalhaes, Tere Badía, Marta Gracía, Darko Fritz.

Becàries de recerca: Beatriz Regueira Pons i Alejandra López Gabrielidis.

 

 

IN>TRA
2016-2018

Recerca I+D
(Coordinat)

Projecte de Recerca: IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca (HAR2015-63952-C3-1-P).

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.

Investigadors principals: Dra. Alicia Vela, Dr. Eloi Puig.

 


Projecte Coordinador: MetaMétodo III: Metodologies compartides en processos de recerca i noves pràctiques artístiques.

 

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.

Investigadors principals: Dra. Alicia Vela IP1 i Dr. Eloi Puig IP2

Investigadores: Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Esther Moñivas i Pilar Bonet.

Col·laboradors: Ramon Sangüesa, Óscar Padilla i Ainara Elgoibar.

Becàries de recerca: Lúa Coderch, Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira Pons.

 

Subprojecte: Matèria Impresa II. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística.

 

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitdad cofinançat amb Fons Europeus.

Investigadors principals: Dr. Albert Valera IP1 i Dra. Maria Angeles Viladomiu IP2.

Investigadors: Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Jordi Bielsa, Salvador Juanpera, Javier Lozano, Joaquim Cantalozella, Marta Negre i Enrique Martínez Leal (Art Department - University of California Santa Cruz).

 

 

 

IMARTE
2014-2016

Projecte Consolidat

 

Grup de Recerca Consolidat: IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies. 2014-2016 (SGR1625). 

Projecte consolidat.
Investigadora principal (coordinadora): Dra. Alicia Vela Cisneros.
Investigadors: Dra. María Eugènia Agustí Camí, Dr. Carlos Ametller Ferretjans, Dra. Laura Baigorri Ballarin, Dr. Jordi Bielsa Mialet, Dra. Ma. Teresa Blanch Malet, Dra. Ma. Mercè Casanovas Aleix, Dr. Salvador Juanepere Huguet, Dra. Crisitina Pastó Aguila, Dr. Eloi Puig Mestre, Dr. Alberto Valera García, Dra. Antònia Vilà , Dra. Ma. Angeles Viladomiu Canela.
Becàries de recerca: Ainara Elgoibar, Lúa Coderch.

 

MetaMètode II.
2013-2015

Recerca I+D
(Coordinat)

Projecte de Recerca: MetaMètode II: Metodologies compartides en processos de reçerca i noves pràctiques artístiques. 2013-2015 (HAR2012-39378-C03-01).

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dr. Eloi Puig, Dra. Antònia Vilà , Ricardo Iglesias, Dr. David Casacuberta (Universitat Autónoma de Barcelona), Dra. Cristina Pastó, Dra. Eugènia Agustí i Dra. Teresa Blanch.
Becaris de reçerca: Ainara Elgoibar, Lúa Coderch


Subprojecte 2: Matèria Impresa. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la reçerca artística. 2013-2015 (HAR2012-39378-C03-02).

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus.
Investigador principal: Dr. Albert Valera.
Investigadors: Maria Angeles Viladomiu, Mercè Casanovas, Cristina Pastó, Jordi Bielsa, Salvado Juanper, Dr. Enrique Martínez Leal  (Art Department - University of California Santa Cruz).

 

 

 

MetaMètodes.
2010-2013

Recerca I+D

Projecte de Recerca: MetaMètode: Metodologíes compartides i processos artístics a la societat del coneixement. 2010-2013 (HAR2010-18453. Subprograma ARTE).

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat cofinançat amb Fons Europeus/ Ministeri de Ciència i Innovació.
Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dr. Eloi Puig, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Antònia Vilà , Dra. Laura Baigorri, Dr. David Casacuberta, Dra. Cristina Pastó, Dra. Eugènia Agustí, Dr. Carles Ameller i Dra. Teresa Blanch.
Becaris de recerca: Anja Steidinger, Josefina López, Jordi Bielsa i Luz Broto.

 

Impressió Expandida. 2007-2009

Recerca I+D

Projecte de Recerca: Impressió Expandida: Art i impressió, la repercussió dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès. 2007-2009 (HUM2007-64757/ARTE).

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació i Fons FEDER.
nvestigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dr. Eloi Puig, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Antònia Vilà , Dra. Laura Baigorri i Dr. David Casacuberta.
Becaris d'investigació: Monica Febrer, Mana Salehi, Luz Broto, Jordi Bielsa, Anja Steidinger i Josefina López.

 

Prospeccions Binàries. 2005-2009

Consolidat SGR

Projecte de Recerca: Prospeccions Binàries. ACT (Art, Ciència i Tecnologia). Mètodes de visualització científica. 2005-2009 (SGR-00395).

Projecte consolidat. UBAR. Interdepartamental i Interfacultatiu.
Investigador principal: Dr. Eloi Puig.
Investigadors: Dra. Alicia Vela, Dra. Pilar Palomer, Dra. Cristina Pastó, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Antònia Vilà , Dra. Laura Baigorri, Dra. Dolors Tapias, Dra. Stella Veciana, Dr. David Casacuberta, Prof. Eugènia Agustí i Prof. Eva Vila Pou.
Becàries de recerca: Mònica Febrer, Marta Negre i Montse Ras.

 

Prospeccions Binàries.
2003-2006
2000-2003

Recerca I+D

Projecte de Recerca: Prospeccions Binàries II. 2003-2006 (BHA2003-02938).

Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dra. Mercè Casanovas, Dra. Pilar Palomer, Dra. Antònia Vilà, Dr. Eloi Puig i Dra. Laura Baigorri.
Becàries de recerca: Marta Negre, Fina Padró, Montserrat Ras, Mònica Febrer i Mana Salehi.


Projecte de Recerca: Prospeccions Binàries. 2000-2003 (BHA2000-0734).

Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dra. Mercè Casanovas, Dra. Pilar Palomer, Dra. Antònia Vilà, Dr. Eloi Puig.
Becaris de recerca: Daniel Sanllehí, Blanca Navas i Marta Negre.

 

Definició del Projecte de recerca: IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca.

IN>TRA es planteja com un desenvolupament qualitatiu sobre la base dels resultats obtinguts amb els projectes de recerca MetaMètode I i II. Proposem anar més enllà de la col·laboració basada en l'observació mútua i l'estudi comparatiu de mètodes de treball en àmbits científic-tècnics i artístics per proposar eixos de producció conjunts entre diferents agents per a la construcció de prototips.

El prototip, entès com a model funcional (encara que provisional i per tant encara no estable) en el qual es fan visibles les problemàtiques i principis actius d'alguna cosa que encara proper a la intuïció, vehicularà el treball col·laboratiu entre agents pertanyents a diferents àmbits: universitat, empreses, institucions i organitzacions socials que operen tant en el context artístic com en el científic-tècnic.

El Projecte Coordinat IN>TRA s'estructura a partir de dos subprojectes amb objectius i interessos específics i una activitat horitzontal que dibuixi línies de recerca transversals que permetin identificar problemàtiques i elaborar
coneixements comuns.

MetaMètode III (Projecte Coordinador). Defensa el potencial de la pràctica artística per identificar sinergies tècnic conceptuals i provocar fenòmens de transferència. A partir de l'experiència acumulada en MetaMètode i MetaMètode II i sobre la base del treball obert en curs dels subprojectes, planteja assajar i provocar experiències, tècniques i metodologies de treball que permetin elaborar un prototip per a la detecció d'indicadors que apuntin a possibles transferències de coneixement.

Matèria Impresa II (Subprojecte). Té per objectiu plantejar noves línies de recerca sobre la utilització de les tecnologies d'impressió i escanejat 3D en els processos de creació plàstica. Dirigit des de la Facultat de Belles Arts de la UB, es proposa establir col·laboració amb RepRapBCN de la Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Associació Espanyola de Rapid Manufacturing (ASERM), l'Ateneu de Fabricació de les Corts, McNeel Europe i HewlettPackard.  


Definició del projecte de reçerca: Metamètode II; Metodologies compartides en processos de reçerca i noves pràctiques artístiques.

Aquest projecte obre una línia de reflexió sobre Art i Reçerca, amb la finalitat d'abordar l'estudi de les formes artístiques en el mitjà cultural globalitzat. Per dur-ho a terme proposem noves estratègies metodològiques, que necessàriament comporten la seva interrelació amb altres disciplines. El nostre propòsit és, d'una banda, abordar l'anàlisi dels canvis que es produeixen en la concepció de l'art i en la seva posició dins la societat del coneixement i, per una altra, incidir en el procés de transformació de la praxi artística en aquestes noves condicions de producció.

El procediment comporta el contacte amb plataformes de comunicació que ens permetin diàlegs crítics amb els diferents models, interpretacions i paradigmes que investiguen la implicació de la pràctica de l'art com a espai específic i dinàmic de l'activitat cultural.

Subprojecte 2. Matèria Impresa: De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística.

Obrir una línia de recerca de les innovacions tecnològiques de la impressió 3D. Continuar amb la sublínia iniciada pel grup Imarte en impressió 2D. Seguir la col·laboració amb empreses capdavanteres en aquestes tecnologies. Analitzar des d'aquest camp a irrupció de la presència material en els projectes artístics, mitjançant l'experimentació, la documentació i la publicació dels resultats.

 


Definició del projecte de recerca: Metamètodes.

Ens proposem investigar noves estratègies metodològiques de visualització i d'interpretació dels processos de l'art i la seva relació amb la ciència. Aquestes metodologies estarien basades en l'observació dels mètodes de treball de recerca científica, cartografiant aquesta recerca mitjançant la visualització de dades per a transformar-la en processos artístics. Ens interessa ampliar l'experiència adquirida com a investigadors en el camp de la tecnologia digital i tot vertebrant-la per a crear una xarxa d'interacció entre artistes i científics. Per això proposem un espai de trobada i col·laboració entre diferents centres de recerca. 

Objectius:

1. Recerca artística partint de l'observació dels mètodes científics a diferents laboratoris:
-Parc científic (PCB)
-Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNC)
-Departament de Psiquiatria, Hospital de Sant Pau (Barcelona)
-Quality Image, Laboratoris Color EGM (Barcelona)

2. Experimentació i producció d'aquesta recerca amb diferents mitjans, dispositius i contextos.

3. Realització d'un Workshop internacional relacionat amb la recerca proposada.

4. Creació d'una xarxa internacional amb altres grups de recerca per a compartir coneixements i metodologies, entenent aquesta xarxa des del paradigma que planteja el nou context digital on els processos són eines de comunicació, recerca i coneixement.

5. Difusió i teorització dels resultats. (Revista on-line)

 


Definició del projecte de recerca: Impressió Expandida.

Aquest projecte té per objectiu principal desenvolupar, contrastar i difondre els nostres estudis en el camp de les produccions artístiques desenvolupades amb tecnologia digital, des de la perspectiva de les noves metodologies creatives.

La realització d'un fòrum internacional en el format de Simposium és el nostre objectiu immediat. Aquesta activitat constitueix la clau per analitzar, debatre i contrastar les repercussions dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès computades al llarg d'aquests darrers deu anys i, alhora, generar un intercanvi d'experiències que activin la nostra estructura investigadora, dinamitzant els coneixements propis de l'actualitat artística contemporània.

Objectius:

1. Obtenció d'un corpus de produccions artístiques realitzades amb medis digitals, les quals reflecteixin, en la seva naturalesa d'obres artístiques, el resultat de la recerca.
     1.1. Desenvolupar la recerca de caràcter tecnològic de nous suports i materials per a la impressió bidimensional i tridimensional.
     1.2. Conceptualització, disseny i programació d'una «Revista Col·laborativa» publicada on-line.

2. Realització del Simposium IMPRESSIÓ EXPANDIDA: Repercussions dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès.
     2.1 Analitzar l'impuls renovador del llenguatje digital a la impressió.
     2.2 Afavorir la confluència de diferents disciplines.
     2.3 Generar debats que dinamitzin els coneixements propis de l'actualitat artística contemporània.
     2.4 Fer difusió dels resultats obtinguts.

 


Definició del projecte de recerca: Prospeccions Binàries.

El nostre grup de recerca comença l'any 1998 (com grup pre-competitiu) arran del postgrau: DE LA EMPREMTA GRAVADA A LA EMPREMTA DIGITAL -impulsat per l'àrea de Gravat- amb l'objectiu de reflexionar sobre les tecnologies digitals aplicades a l'art imprès.

L'any 2000 el projecte PROSPECCIONS BINÀRIES va ser reconegut i va rebre una dotació com a projecte d' I+D. Amb l'aparició d'una nova cultura digital s'origina un nou llenguatge complex i específic. El nostre objectiu és saber com funciona i de quins elements es conforma. L'anàlisi d'aquest mitjà ens revela la necessitat de revisar els conceptes tradicionals d'originalitat i reproducció, autoria i xarxa, copyright i plagi. El llenguatge, ara entès com informació, és codi i provoca canvis estructurals.

Objectius:

1 Obtenció d'un corpus de producció d'obres d'art realitzades amb mitjans digitals, que continguin en si mateixes el resultat de la recerca.

2 Aïllament dels mecanismes creatius inherents al medi tecnològic i recerca de noves metodologies creatives. Publicació i difusió.

3 Realització d'estudis teòrics sobre les transformacions dels llenguatges que generen aquests mitjans. Estudi del mitjà a través de la creació amb el mitjà: el metallenguatge; l'error; la combinatòria de la imatge digital; l'autoria.

4 Creació d'una plataforma de debat entorn de la "reproducció" com a element de contacte amb altres institucions a través de la xarxa.


Empreses col·laboradores:

Agraïm a les empresas EPSON i Hewlett-Packard la seva col·laboració mitjançant la cessió de maquinària per desenvolupar projectes d'impressió digital.