Imprezona

Imprezona: exposición en la Galería Miscelánea


Projectes d'impressió digital dels alumnes de la Facultad de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
coordinada per Eloi Puig, amb la colaboració de Tomás Méndez.

Aquesta és un exposició d'apropaments:
Un primer apropament del treball realitzat per creadors-estudiants amb el públic, més enllà de les parets de les aules.
Un apropament entre la impressió digital expandida i les zones per les quals es pot expandir.
Un apropament de la labor conreada en el propi territori universitari amb l'heterogeneïtat de la gent del carrer.
Un apropament individual de cada participant cap al seu propi discurs que li acompanyarà a partir d'ara.
Un apropament de la creació personal amb el risc i el compromís comunicatiu.
Un apropament en un mateix espai de la diversitat de propostes dels seus participants i la varietat dels mitjans utilitzats reflecteixen la multiplicitat tecnològica i conceptual amb la qual s'han desenvolupat. Són fruit de les noves visions de la nostra contemporaneïtat.